I. Sr. José Antonio Donaire Benito

Filiació

Fotografia de José Antonio Donaire Benito
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 30.01.2008, BOPC, 209. Baixa: 13.01.2010.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació