Informes del Síndic de Greuges

Pàgina 1 de 1

  • Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, presentat el juliol del 2019

  • Informe del Síndic de Greuges titulat "La qualitat de l'aire a Catalunya: dèficits i recomanacions"

  • Informe del Síndic de Greuges titulat "El dret al subministrament d'electricitat: obstacles i solucions en el preu, l'accés al servei i la garantia de la seva qualitat"

  • Informe del Síndic de Greuges titulat "Pla d'igualtat de gènere del Síndic de Greuges i altres tractes o penes inhumanes o degradants"

  • Informe del Síndic de Greuges titulat "El pluralisme a les escoles de Catalunya com a garantia del no-adoctrinament"

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció