Composició: Senadors que representen la Generalitat al Senat

Senadors

 • Excma. Sra. Assumpció Castellví i Auví

  Alta: 20/05/2021 (BOPC, 39)

 • H. Sr. Josep Lluís Cleries i Gonzàlez

  Alta: 20/05/2021 (BOPC, 39)

 • Excma. Sra. Adelina Escandell Grases

  Alta: 20/05/2021 (BOPC, 39)

 • Excm. Sr. Pau Furriol i Fornells

  Alta: 20/05/2021 (BOPC, 39)

 • Excma. Sra. Lorena González Dios

  Alta: 20/05/2021 (BOPC, 39)

 • Excm. Sr. Antonio Poveda i Zapata

  Alta: 20/05/2021 (BOPC, 39)

 • Excm. Sr. Josep Maria Reniu i Vilamala

  Alta: 20/05/2021 (BOPC, 39)

 • Excm. Sr. José Manuel de la Vega Carrera

  Alta: 20/05/2021 (BOPC, 39)