Publicacions i recursos tècnics

 • Publicacions oficials

  Aquest apartat us dona accés a les publicacions oficials, en format PDF. Cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader. Per poder accedir correctament a les publicacions, us recomanem de mantenir una versió actualitzada d'aquest visualitzador.

 • Altres publicacions

  Aquest apartat us dona accés a altres publicacions editades pel Parlament, en format PDF, i al catàleg d'altres publicacions. Cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader. Per poder accedir correctament a les publicacions, us recomanem de mantenir una versió actualitzada d'aquest visualitzador.

 • Transcripcions

  Hi podeu consultar les transcripcions de les sessions que encara no han estat publicades. S'hi apleguen literalment les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en les sessions dels òrgans de la cambra. Per a consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal cercar la publicació corresponent.

 • Informes de la Sindicatura de Comptes

  Hi podeu trobar les memòries i els informes de la Sindicatura de Comptes tramesos al Parlament.

 • Informes del Síndic de Greuges

  Hi podeu trobar les memòries i els informes del Síndic de Greuges tramesos al Parlament.

 • Recursos documentals

  Podeu accedir als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.

 • Recursos lingüístics

  Podeu accedir a criteris, reculls i recomanacions del Departament d'Assessorament Lingüístic per a redactar textos parlamentaris. També hi trobareu estudis, articles i ponències sobre qüestions diverses de llengua.

 • Versions de textos aprovats

  Versions en llengües no oficials (bàsicament, anglès i francès) de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament.