Direcció d'Estudis Parlamentaris

Horari general d'atenció de consultes:

De dilluns a dijous, de 09.00 a 18.00 hores.

Els divendres i els dies fora dels períodes ordinaris de sessions, de 09.00 a 15.00 hores

El mes d'agost no s'atenen consultes externes.

Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Diputació Permanent

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Diputació Permanent
Número / Leg.Sessió / Contingut Data

Pàgina 1 - 2

Següent

DSPC-D 001/11 Sessió 1.1, constitutiva 22/12/2015
DSPC-D 006/10 Sessió 6.1, ordinària 23/10/2015
DSPC-D 005/10 Sessió 5.1, ordinària 02/09/2015
DSPC-D 004/10 Sessió 4.1, ordinària 26/08/2015
DSPC-D 003/10 Sessió 3.1, ordinària 26/08/2014
DSPC-D 002/10 Sessió 2.1, ordinària 29/08/2013
DSPC-D 001/10 Sessió 1.1, constitutiva - Composició de la Diputació Permanent 24/07/2013
DSPC-D 006/09 Sessió 5.1, ordinària 03/12/2012
DSPC-D 005/09 Sessió 4.2, ordinària 31/10/2012
DSPC-D 004/09 Sessió 4.1, ordinària 30/10/2012
DSPC-D 003/09 Sessió 3.1, ordinària 03/08/2012
DSPC-D 002/09 Sessió 2.1, ordinària 26/08/2011
DSPC-D 001/09 Sessió 1.1, constitutiva 29/12/2010
DSPC-D 003/08 Sessió 3.1, ordinària 30/08/2010
DSPC-D 002/08 Sessió 2.1, ordinària 13/08/2007
DSPC-D 001/08 Sessió 1.1, constitutiva - Composició de la Diputació Permanent 01/12/2006
DSPC-D 005/07 Sessió 6.1, ordinària - Compareixença del delegat del Govern de l?Estat a Catalunya perquè informi de les actuacions dutes a terme per a abor-dar les conseqüències de la vaga que va afectar l?aeroport de Barcelona el 28 de juliol de 2006 02/10/2006
DSPC-D 004/07 Sessió 5.1, ordinària 29/08/2006
DSPC-D 003/07 Sessió 4.1, ordinària 11/08/2006
DSPC-D 002/07 Sessió 3.1, ordinària 02/08/2006

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Versions en llengües no oficials de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Visita per diferents estances del Palau (Google Street View).
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.