Direcció d'Estudis Parlamentaris

Horari general d'atenció de consultes:

De dilluns a dijous, de 09.00 a 18.00 hores.

Els divendres i els dies fora dels períodes ordinaris de sessions, de 09.00 a 15.00 hores

El mes d'agost no s'atenen consultes externes.

Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Diputació Permanent

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Diputació Permanent
Número / Leg.Sessió / Contingut Data

Anterior

Pàgina 2 - 2

DSPC-D 001/07 Sessió 2.1, ordinària 30/01/2004
DSPC-D 007/06 Sessió 9.1, ordinària - Proposta de resolució per a la interposició de recurs d?inconstitucionalitat contra la Llei de l?Estat 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi
Sessió 10.1, ordinària - Compareixença del conseller d?Economia i Finances per a informar sobre les mútues Norton Life, Caja Hipotecària Catalana Mutual SA, i Personal Life amb relació a la crisi d?Eurobank
30/09/2003
DSPC-D 006/06 Sessió 8.1, ordinària - Compareixença del conseller de Governació i Relacions Institucionals perquè informi de l?actuació del Govern amb relació a la modificació del sistema d?elecció dels membres dels consells comarcals i a la seva aplicació en les eleccions d?enguany 18/07/2003
DSPC-D 005/06 Sessió 7.1, ordinària - Compareixença del conseller de Medi Ambient i del conseller de Sanitat i Seguretat Social per informar sobre els abocaments contaminants a les aigües del riu Ebre i les actuacions del Govern davant aquests fets 22/01/2002
DSPC-D 004/06 Sessió 6.1, ordinària - Compareixença del conseller d?Economia i Finances per informar sobre els acords de finançament autonòmic negociats amb el Govern de l?Estat 21/08/2001
DSPC-D 003/06 Sessió 5.1, ordinària - Compareixença de la consellera d?Ensenyament per informar sobre la política educativa del Govern, especialment pel que fa als concerts educatius 17/07/2001
DSPC-D 002/06 Sessió 3.1, ordinària - Sol·licitud de debat general sobre l?ori-entació política del Consell Executiu
Sessió 4.1, ordinària - Compareixença del molt honorable president de la Generalitat per a informar sobre la delegació temporal de funcions en favor del conseller de la Presidència
23/01/2001
DSPC-D 001/06 Sessió 2.1, ordinària - Sol·licitud de debat general sobre la política de prevenció i protecció cívica davant de situacions d?emergència:accidents, inundacions i incendis 25/07/2000
DSPC-D 002/05 Sessió 3.1, ordinària 14/07/1999
DSPC-D 001/05 Sessió 2.1, ordinària 28/07/1998
DSPC-D 003/04 Sessió 4.1, ordinària 05/07/1995
DSPC-D 002/04 Sessió 3.1, ordinària 13/07/1994
DSPC-D 001/04 Sessió 2.1, ordinària 04/02/1992
DSPC-D 001/04 Sessió 1.1, ordinària 21/01/1992
DSPC-D 105/01 Sessió 3.1, ordinària 22/07/1982
DSPC-D 087/01 Sessió 2.1, ordinària 27/01/1982
DSPC-D 086/01 Sessió 1.1, ordinària 25/01/1982

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Versions en llengües no oficials de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Visita per diferents estances del Palau (Google Street View).
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.