Informació institucional

Organització

Càrrecs electes/diputats

Es publiquen en la fitxa individual de cada membre del Parlament les dades següents:

Donacions fetes pels parlamentaris de part de les seves retribucions per fer front a la crisi sanitària derivada de la Covid-19

Acord de la Mesa del Parlament del 7 d'abril de 2020

Codi de Conducta