RŔgim econ˛mic dels diputats del Parlament de Catalunya

Informaciˇ facilitada per: Secretaria General

Reglament del Parlament


Article 12. Drets econ˛mics i rŔgim dels drets

1. Els diputats tenen dret a una assignaciˇ fixa i poden percebre tambÚ assignacions variables, totes les quals sˇn a cÓrrec del pressupost del Parlament i tenen el carÓcter d'indemnitzaciˇ per l'exercici de llurs funcions.

2. La quantitat i les modalitats de les assignacions dels diputats sˇn fixades per la Mesa, dins els lÝmits de la consignaciˇ pressupostÓria corresponent.

3. Les assignacions dels diputats estan subjectes a les normes tributÓries de carÓcter general.

4. La percepciˇ de les retribucions de carÓcter fix per l'exercici de les funcions parlamentÓries Ús incompatible amb la percepciˇ de les retribucions pel fet d'ocupar altres cÓrrecs p˙blics, amb dedicaciˇ plena o parcial, en els termes i amb les excepcions, si escau, que estableix la legislaciˇ sobre incompatibilitats.

5. Els drets reconeguts per aquest article i per l'article 13 s'acrediten fins al dia de la constituciˇ de la nova legislatura.