Sessions dels òrgans

Llistats de les sessions dels òrgans amb enllaços a la informació sobre els assistents a cada reunió. En el cas de la Mesa i la Junta de Portaveus s'ofereix, a més, la informació sobre els acords adoptats en cada reunió. Per a consultar els acords del Ple i de les Comissions, accediu al Diari de Sessions corresponent.