Sessions i acords dels òrgans

Agrupades per legislatura, es mostren les llistes de les sessions tingudes per cada òrgan, amb informació sobre els acords adoptats en cada reunió.
Per seguir el desenvolupament de les sessions, podeu consultar també el Diari de Sessions corresponent.