En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Sessions i acords dels òrgans

Agrupades per legislatura, es mostren les llistes de les sessions tingudes per cada òrgan, amb informació sobre els acords adoptats en cada reunió.
Per seguir el desenvolupament de les sessions, podeu consultar també el Diari de Sessions corresponent.