Sessions dels òrgans

Llistes de les sessions dels òrgans en cada legislatura. En el cas de la Mesa i la Junta de Portaveus s'ofereix, a més, la informació sobre els acords adoptats en cada reunió. Per consultar els acords del Ple i de les Comissions, accediu al Diari de Sessions corresponent.