Oferta p˙blica d'ocupaciˇ - Concursos oposicionsOferta p˙blica d'ocupaciˇ

D'acord amb el Pla de reducciˇ de la despesa aprovat per la Mesa del Parlament l'1 de juny de 2010, i el Pla d'austeritat aprovat per la Mesa del Parlament en la sessiˇ tinguda el 21 de gener de 2011, no hi ha hagut oferta p˙blica d'ocupaciˇ durant els exercicis 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.Models d'exÓmens d'anteriors convocat˛ries

Escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris

Actualitzaciˇ de la borsa de treball d'analista programador o analista programadora (501-00013/12)

Convocat˛ria d'un procÚs selectiu per a la constituciˇ d'una borsa de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d'administrador parlamentari o administradora parlamentÓria que es produeixin al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023 (501-00006/13)

Concurs oposiciˇ lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya (501-00003/13)Processos selectius finalitzats (concursos oposicions)

Obertura del termini de presentaciˇ de solĚlicituds d'actualitzaciˇ de mŔrits per al personal que forma part de la borsa de treball de tŔcnic o tŔcnica d'explotaciˇ de sistemes (501-00013/12)

Convocat˛ria d'un procÚs selectiu per a la constituciˇ d'una borsa de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d'uixer o uixera que es produeixin al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023 (501-00005/13)

Resolt

Convocat˛ria per a proveir, pel sistema de lliure designaciˇ, el lloc de treball de cap del Departament de Recursos Humans de la Direcciˇ de Govern Interior del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de carrera de les administracions p˙bliques catalanes (500-00003/13)

Resolt

Concurs oposiciˇ lliure per a proveir un lloc de treball de tŔcnic o tŔcnica d'igualtat de l'Oficina d'Igualtat del Parlament de Catalunya (501-00002/13)

Resolt

Concurs per a proveir temporalment el lloc de responsable d'acciˇ exterior i cooperaciˇ interparlamentÓria de l'Oficina d'Acciˇ Exterior, de Cooperaciˇ InterparlamentÓria i de Relacions amb la Uniˇ Europea del Parlament de Catalunya (501-00004/13)

Resolt

Concurs especÝfic per a proveir definitivament un lloc de treball de tŔcnic jurÝdic o tŔcnica jurÝdica en matŔria de recursos humans del Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de carrera de les administracions p˙bliques catalanes (500-00004/13)

Resolt

Concurs especÝfic per a proveir definitivament un lloc de treball de tŔcnic o tŔcnica de seguretat social i n˛mines de l'O´doria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de carrera de les administracions p˙bliques catalanes (500-00002/13)

Resolt

Concurs oposiciˇ lliure per a proveir un lloc de treball de tŔcnic o tŔcnica de manteniment del Parlament de Catalunya (501-00001/13)

Resolt

Concurs oposiciˇ lliure per a proveir un lloc de treball de tŔcnic o tŔcnica de relacions amb la Uniˇ Europea de l'Oficina d'Acciˇ Exterior, de Cooperaciˇ InterparlamentÓria i de Relacions amb la Uniˇ Europea del Parlament de Catalunya

Resolt

Convocat˛ria d'un procÚs selectiu per a la constituciˇ d'una borsa de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball de tŔcnic o tŔcnica d'explotaciˇ de sistemes que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2021 i el 2023

Resolt

Convocat˛ria d'un procÚs selectiu per a la constituciˇ d'una borsa de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d'analista programador o analista programadora que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2021 i el 2023

Resolt

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de consultor tŔcnic o consultora tŔcnica del Departament d'InformÓtica i Telecomunicacions del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs oposiciˇ per a proveir tres places de lingŘista del Cos de LingŘistes del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs per a proveir, per a un perÝode de sis mesos, una plaša de tŔcnic o tŔcnica d'igualtat, amb carÓcter de personal funcionari interÝ, per a l'execuciˇ de les accions i mesures del Pla d'igualtat del Parlament de Catalunya.

Resolt

Concurs oposiciˇ lliure per a proveir nou places de l'escala genera d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya

Execuciˇ de la SentŔncia del 15 de juliol de 2020, del Tribunal Superior de JustÝcia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secciˇ Quarta, que ha recaigut en el PO 54/18. Convocat˛ria 501-00002/11 del concurs oposiciˇ lliure per a proveir nou places de l'escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (BOPC n˙m. 358, del 16 de marš de 2017), corresponent a l'oferta d'ocupaciˇ p˙blica del Parlament de l'any 2016.

Concurs oposiciˇ lliure per a proveir cinc places d'uixer o uixera del Parlament de Catalunya

Resolt

Convocat˛ria d'un procÚs selectiu per a la constituciˇ d'una borsa de treball per a cobrir de manera temporal llocs de treball vacants d'arxiver o arxivera que es puguin produir al Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2020 i el 2022

Resolt

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de tŔcnic o tŔcnica de relacions amb la Uniˇ Europea del Parlament de Catalunya, per mitjÓ del nomenament d'un funcionari interÝ o funcionÓria interina

Resolt

Concurs especÝfic per a proveir definitivament un lloc de treball de responsable de fiscalitzaciˇ de l'O´doria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs especÝfic per a proveir definitivament un lloc de treball de responsable tŔcnic jurÝdic en contractaciˇ o responsable tŔcnica jurÝdica en contractaciˇ de l'Oficina de Contractaciˇ del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs oposiciˇ lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball d'analista administrador o analista administradora de portals d'informaciˇ del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs oposiciˇ lliure per a proveir catorze places d'uixer o uixera del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs oposicio lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs per a proveir temporalment 2 llocs de treball d'analista programador/a i 1 lloc de treball d'analista administrador/a de portals d'informaciˇ del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs oposiciˇ lliure per a proveir nou places de l'escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs oposiciˇ de promociˇ interna per a proveir cinc places de l'escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya

Resolt

Concurs oposiciˇ lliure per a proveir dues places d'arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya

Resolt