En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Propostes de proposicions de llei al Congrés dels Diputats

Pàgina 1 de 1

  • Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'article 6 de l'Estatut dels treballadors

  • Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a la reforma de l'article 2 de la Constitució espanyola

  • Resolució 425/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera i de garantia de l'accés als serveis bancaris

  • Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, per a incorporar el crim d'ecocidi al Tribunal Penal Internacional

  • Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari

  • Resolució 11/XIII del Parlament de Catalunya, per la qual es retira la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció