Parlament saludable

Logo Parlament saludable

El projecte "Parlament saludable" té per objectiu que el model d'organització de la nostra institució sigui saludable per a totes les persones que hi treballem. Adreçat als diputats i les diputades, al personal dels grups parlamentaris i al de la cambra, cerca sensibilitzar aquestes persones amb relació als beneficis d'un estil de vida actiu i sa i promoure'n el benestar físic, mental i social.

Amb aquest projecte, nascut en col·laboració amb la Secretaria General de l'Esport i la Secretaria de Salut Pública, i adherits al Pla interdepartamental de salut pública (Pinsap), ens hem proposat que el Parlament, com a institució que representa el poble de Catalunya, doni exemple a l'hora d'estendre els hàbits de vida saludables a tota la ciutadania i a tots els àmbits possibles.

Avalats per l'acreditació de "Parlament saludable", atorgada pel Departament de Salut, comptem amb les actuacions de prevenció de riscos laborals i de promoció de la salut que ja es duien a terme a la cambra, i que seran potenciades. A més, n'incorporarem de noves al llarg de la legislatura, per exemple per afavorir l'activitat física i evitar el sedentarisme.

Com assenyala l'Organització Mundial de la Salut, el lloc de feina és un entorn clau per promoure la salut. I el Parlament, amb aquest projecte, fa explícit el seu compromís amb la creació d'entorns saludables als llocs de treball, amb l'objectiu final d'una Catalunya on tothom pugui gaudir d'una salut millor.

Carme Forcadell i Lluís
Presidenta del Parlament de Catalunya

Logo Aquí sí