Comissions

Comissions creades pel reglament

  • Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED)

    Àmbits: Actua com a òrgan preparatori de les resolucions del Ple, si aquest, d'acord amb el Reglament, s'ha de pronunciar en assumptes que afecten l'estatut dels diputats.

  • Comissió de Peticions (CP)

    Àmbits: Tramita les peticions que els ciutadans fan al Parlament en l'exercici del dret de petició individual o col·lectiva.

  • Comissió de Matèries Secretes i Reservades (CMSR)

    Àmbits: Controla els crèdits destinats a despeses reservades de l'Administració de la Generalitat i de tota altra matèria del Govern i de l'Administració de la Generalitat declarada secreta o reservada, d'acord amb la legislació vigent.

Comissions creades per llei

Comissions d'investigació