Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Comissions

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Comissions
Número / Leg.Comissió / Sessió Data

Pàgina 1 - 269

Següent

DSPC-C 525/12 | CIAA Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017
Sessió 26.1, ordinària
14/07/2020
DSPC-C 523/12 | CERSE Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques
Sessió 1.1, constitutiva
07/07/2020
DSPC-C 522/12 | CIGREG Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran
Sessió 1.1, constitutiva
07/07/2020
DSPC-C 520/12 | CE Comissió d'Educació
Sessió 29.1, ordinària
02/07/2020
DSPC-C 519/12 | CESSP Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
Sessió 7.1, ordinària
30/06/2020
DSPC-C 517/12 | CARPA Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sessió 15.1, ordinària
30/06/2020
DSPC-C 516/12 | CEDCP Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
Sessió 8.1, ordinària
29/06/2020
DSPC-C 515/12 | CSG Comissió del Síndic de Greuges
Sessió 18.1, ordinària
29/06/2020
DSPC-C 513/12 | CI Comissió d'Interior
Sessió 27.1, ordinària
26/06/2020
DSPC-C 512/12 | CEC Comissió d'Empresa i Coneixement
Sessió 23.1, ordinària
25/06/2020
DSPC-C 510/12 | CS Comissió de Salut
Sessió 29.1, ordinària
25/06/2020
DSPC-C 506/12 | CAI Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 28.1, ordinària
16/06/2020
DSPC-C 505/12 | CMAS Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Sessió 14.1, ordinària
15/06/2020
DSPC-C 504/12 | CSC Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió 14.1, ordinària
12/06/2020
DSPC-C 503/12 | CEC Comissió d'Empresa i Coneixement
Sessió 22.1, ordinària
11/06/2020
DSPC-C 501/12 | CI Comissió d'Interior
Sessió 26.1, ordinària
10/06/2020
DSPC-C 500/12 | CTASF Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Sessió 27.1, ordinària
10/06/2020
DSPC-C 497/12 | CT Comissió de Territori
Sessió 27.1, ordinària
08/06/2020
DSPC-C 495/12 | CEPMIQUAG Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
Sessió 11.1, ordinària
29/05/2020
DSPC-C 493/12 | CAI Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 27.1, ordinària
28/05/2020

Cerca bàsica dins d'aquesta secció