Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Comissions

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Comissions
Número / Leg.Comissió / Sessió Data

Pàgina 1 - 245

Següent

DSPC-C 028/12 | CCMA Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Sessió 2.1, ordinària
01/06/2018
DSPC-C 027/12 | CDI Comissió de la Infància
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 026/12 | CPJ Comissió de Polítiques de Joventut
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 025/12 | CIP Comissió d'Igualtat de les Persones
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 024/12 | CARPA Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 023/12 | CPDAP Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 022/12 | CTASF Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 021/12 | CEC Comissió d'Empresa i Coneixement
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 020/12 | CJ Comissió de Justícia
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 019/12 | CC Comissió de Cultura
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 018/12 | CS Comissió de Salut
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 017/12 | CMAS Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 016/12 | CT Comissió de Territori
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 015/12 | CE Comissió d'Ensenyament
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 014/12 | CI Comissió d'Interior
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 013/12 | CAERIT Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 012/12 | CEH Comissió d'Economia i Hisenda
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 011/12 | CAI Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 1.1, constitutiva
31/05/2018
DSPC-C 010/12 | CP Comissió de Peticions
Sessió 2.1, ordinària
22/05/2018
DSPC-C 009/12 | CED Comissió de l'Estatut dels Diputats
Sessió 2.2, ordinària
03/05/2018

Cerca bàsica dins d'aquesta secció