Direcció d'Estudis Parlamentaris

Horari general d'atenció de consultes:

De dilluns a dijous, de 09.00 a 18.00 hores.

Els divendres i els dies fora dels períodes ordinaris de sessions, de 09.00 a 15.00 hores

El mes d'agost no s'atenen consultes externes.

Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Número / Leg.Tipus / Contingut Data

Pàgina 1 - 243

Següent

BOPC 450/11 Tramitacions generals 27/06/2017
BOPC 449/11 Tramitacions generals 26/06/2017
BOPC 448/11 Tramitacions generals 23/06/2017
BOPC 447/11 Preguntes i respostes 23/06/2017
BOPC 446/11 Tramitacions generals 22/06/2017
BOPC 445/11 Tramitacions generals 21/06/2017
BOPC 444/11 Tramitacions generals 20/06/2017
BOPC 443/11 Tramitacions generals 19/06/2017
BOPC 442/11 Tramitacions generals 16/06/2017
BOPC 441/11 Preguntes i respostes 16/06/2017
BOPC 440/11 Tramitacions generals | Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer,
segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya | Dictamen
15/06/2017
BOPC 439/11 Tramitacions generals 15/06/2017
BOPC 438/11 Tramitacions generals 14/06/2017
BOPC 437/11 Tramitacions generals 13/06/2017
BOPC 436/11 Tramitacions generals 12/06/2017
BOPC 435/11 Tramitacions generals | Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya | Relació ordenada de les esmenes i Informe de la Ponència 09/06/2017
BOPC 434/11 Tramitacions generals 09/06/2017
BOPC 433/11 Preguntes i respostes 09/06/2017
BOPC 432/11 Tramitacions generals 08/06/2017
BOPC 431/11 Tramitacions generals 07/06/2017

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Versions en llengües no oficials de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Visita per diferents estances del Palau (Google Street View).
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.