En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Lleis aprovades

Els textos que trobareu en aquesta pàgina són les versions oficials de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i no en contenen les afectacions posteriors (podeu consultar la darrera versió actualitzada de les lleis en el Portal Jurídic de Catalunya).

Hi podeu consultar també versions en llengües no oficials, bàsicament anglès i francès, de lleis i normes, que han estat traduïdes pel Parlament per iniciativa pròpia o a petició del Govern de la Generalitat i altres institucions.

Pàgina 1 de 38

Següent

Pàgina 1 de 38

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció