Participació i relació amb els ciutadans

Participació

Registre de grups d'interès

Dret d'accés a la informació

Informes

XI legislatura

Any 2017

XII legislatura

Any 2018

 

XII legislatura

Any 2019

Informació i atenció al ciutadà