e-peticions

 • Què és una e-petició o petició electrònica?

  És la petició que els ciutadans fan al Parlament en exercici del dret de petició individual o col·lectiva, utilitzant els mitjans electrònics per a la presentació i per a les comunicacions amb la Comissió de Peticions, òrgan competent per a tramitar les peticions. Més

 • Procés de registre i tramesa de l'e-petició

  Per a poder fer una e-petició cal estar registrat a l'espai "El meu Parlament", que us permet també personalitzar l'accés al web del Parlament i gestionar les vostres subscripcions. Més

 • Condicions d'ús

  La petició no pot contenir llenguatge injuriós o ofensiu respecte a persones o institucions.
  En les peticions públiques, s'ha d'evitar la referència directa o indirecta a altres persones.
  Les afirmacions que es facin han de ser certes. Més

 • Comissió de Peticions

  Tramita les peticions que els ciutadans fan al Parlament en l'exercici del dret de petició individual o col·lectiva

  Vegeu-ne la composició, el treball i l'agenda

Últimes e-peticions