Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramesos al Parlament de Catalunya

Pàgina 1 de 1

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2022, sobre l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2019

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2022, sobre el Sistema d'Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del 2016, 2017 i 2018, en compliment de la Resolució 175/XII del Parlament

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2022, sobre les despeses de personal del Departament de Cultura, corresponent a l'exercici del 2020

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2022, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici del 2020

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2022, sobre els ingressos de l'Ajuntament de Sabadell, corresponent a l'exercici del 2019

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció