Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramesos al Parlament de Catalunya

Pàgina 1 de 1

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l'exercici del 2016

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2019, sobre l'Agència Catalana de Turisme, corresponent a l'exercici del 2017

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2019, sobre Infraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2019, sobre l'Institut Català de la Salut, corresponent al 2015

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de l'Esport, corresponent al 2016

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2019, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2019, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici del 2017

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2019, sobre el Compte general de l'Ajuntament de Badia del Vallès, corresponent a l'exercici 2016

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció