Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramesos al Parlament de Catalunya

Pàgina 1 de 1

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2021, sobre el Departament d'Ensenyament, corresponent a les despeses de personal, de l'exercici 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2020, sobre el Consorci de Salut i Social de Catalunya i les entitats del grup, corresponent als ingressos i les despeses del 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del metro, en compliment de la Resolució 511/XI del Parlament

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2021, sobre el Síndic de Greuges, corresponent a l'exercici del 2019

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2021, sobre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2021, sobre l'Institut Català Internacional per la Pau, corresponent al 2019

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2021, sobre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, corresponent al 2019

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent a l'exercici 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2021, sobre el Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2021, sobre el Consorci d'Educació de Barcelona, corresponent a la gestió econòmica dels centres docents públics, de l'exercici 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2021, sobre l'agregat de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al 2018 i al 2019

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2021, sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis de més de vint mil habitants, corresponent a l'exercici 2017

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció