Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramesos al Parlament de Catalunya

Pàgina 1 de 1

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l'Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a l'exercici del 2015

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d'actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 31/2018, sobre l'Ajuntament del Vendrell, corresponent a la liquidació del pressupost de l'exercici del 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 30/2018, sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals, corresponent al 2014 i el 2015

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció