Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramesos al Parlament de Catalunya

Pàgina 1 de 1

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2021, sobre el Departament d'Ensenyament, corresponent a les despeses de personal, de l'exercici 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2020, sobre el Consorci de Salut i Social de Catalunya i les entitats del grup, corresponent als ingressos i les despeses del 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2020, sobre el consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent al 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del metro, en compliment de la Resolució 511/XI del Parlament

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2020, sobre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l'exercici 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2020, sobre l'Institut d'Assistència Sanitària, corresponent a l'exercici 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2020, sobre l'Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de la Resolució 214/XII del Parlament

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent a l'exercici 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2021, sobre el Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2021, sobre el Consorci d'Educació de Barcelona, corresponent a la gestió econòmica dels centres docents públics, de l'exercici 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2020, sobre el romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Besalú, corresponent a l'exercici del 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2020, sobre la seguretat i la mobilitat ciutadana de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, corresponent a l'exercici del 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2021, sobre el Consorci Localret, corresponent a l'exercici del 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2021, sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis de més de vint mil habitants, corresponent a l'exercici 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2021, sobre Recollida de Residus d'Osona, SL, corresponent a l'exercici 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2021, sobre Depuradores d'Osona, SL, corresponent a l'exercici 2018

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2021, sobre Aigües d'Osona, SA, corresponent a l'exercici 2018

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció