Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramesos al Parlament de Catalunya

Pàgina 1 de 1

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l'Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a l'exercici del 2015

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d'actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2018, sobre l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2018, sobre l'Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2015

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis de 2015 i 2016

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2018, sobre l'Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2015

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l'exercici finalitzat el 31 d'agost de 2015

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d'agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi Natural corresponent a l'exercici 2014

 • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 24/2018, sobre el Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua, corresponent a l'exercici del 2016

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció