Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramesos al Parlament de Catalunya

Pàgina 1 de 1

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2023, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del pressupost de la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, corresponent a l'exercici del 2021

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2023, sobre el sistema tramviari de l'Autoritat del Transport Metropolità, corresponent a l'exercici del 2021

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2023, sobre les subvencions de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corresponent a l'exercici del 2021

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2023, sobre la contractació de personal derivada de la pandèmia de covid a l'Institut Català de la Salut, corresponent a l'exercici del 2020

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2023, sobre el Banc de Sang i Teixits, ingressos i despeses, corresponent a l'exercici 2020

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2023, sobre Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA, corresponent a l'exercici 2021

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 24/2023, sobre el Consell Comarcal del Berguedà, corresponent a l'exercici del 2019

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció