Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramesos al Parlament de Catalunya

Pàgina 1 de 1

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l'exercici del 2017

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2019, sobre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l'exercici del 2016

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió de Serveis Sanitaris, corresponent a l'exercici del 2016

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l'exercici del 2016

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l'exercici del 2016

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2019, sobre l'Agència Catalana de Turisme, corresponent a l'exercici del 2017

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2019, sobre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2019, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici del 2017

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció