En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Iniciatives legislatives

Llistes de les iniciatives que poden cloure en llei del Parlament, a través dels textos presentats pel Govern (projectes de llei), pels grups parlamentaris i membres del Parlament (proposicions de llei) o pels ciutadans (proposicions d'iniciativa legislativa popular), i també la iniciativa legislativa del Parlament davant les Corts Generals (propostes de proposicions de llei al Congrés dels Diputats), amb accés a la consulta dels tràmits de cada expedient en la base de dades SIAP.