Normativa

Informació institucional

Organització

Càrrecs electes/diputats

Es publiquen en la fitxa individual de cada membre del Parlament les dades següents:

Donacions fetes pels parlamentaris de part de les seves retribucions per fer front a la crisi sanitària derivada de la Covid-19

Acord de la Mesa del Parlament del 7 d'abril de 2020

Codi de Conducta

Organització de l'administració parlamentària

Selecció de personal

Organització

Règim retributiu

Llicència per edat

Protocols d'actuació

Activitat del Parlament

Activitat del Parlament


Informes jurídics

XI legislatura

XII legislatura

XIII - XIV legislatura

Participació i relació amb els ciutadans

Participació

Registre de grups d'interès

Dret d'accés a la informació

Informes

XI legislatura

XII legislatura

Informació i atenció al ciutadà

I Cimera contra les causes estructurals de la corrupció

Informes

II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció

Informes

Informació comptable i pressupostària

Pressupostos

Règim econòmic dels membres del Parlament

Subvencions als grups parlamentaris

Comptabilitat dels grups parlamentaris

Convenis

Relació de convenis de col·laboració subscrits vigents

Relació de convenis d'encàrrec de gestió subscrits vigents

Compliment i execució dels convenis

Contractes

Normativa i informació de caràcter general

Activitat contractual

Estadística de la contractació

Relació d'adjudicacions (exclosa la contractació menor)

Dades estadístiques trimestrals de les adjudicacions

Contractació sotmesa al dret privat

Contractes d'arrendament

Contractes de cessió

Contractes de compravenda

Contractes de donació

Contractes de préstec

Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya

Patrimoni