Normativa

Informació institucional

Organització

Càrrecs electes/diputats

Es publiquen en la fitxa individual de cada membre del Parlament les dades següents:

Donacions fetes pels parlamentaris de part de les seves retribucions per fer front a la crisi sanitària derivada de la Covid-19

Acord de la Mesa del Parlament del 7 d'abril de 2020

Organització de l'administració parlamentària

Activitat del Parlament

Activitat del Parlament


Informes jurídics

Participació i relació amb els ciutadans

Participació

Registre de grups d'interès

Dret d'accés a la informació

Informes

XI legislatura

Any 2017

XII legislatura

Any 2018

 

XII legislatura

Any 2019
Any 2020

Informació i atenció al ciutadà

Transparència pressupostària i econòmica

Informació comptable i pressupostària

Convenis i contractes

Contractes derivats de les mesures de contenció de la COVID-19

Convenis

Contractació

Publicitat de pròrrogues contractuals

Modificacions contractuals

Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya

Aspectes d'execució contractual d'interès públic

Patrimoni