Lleis aprovades

Podeu consultar també altres versions de lleis i normes que han estat traduïdes pel Parlament a llengües no oficials, bàsicament l'anglès i el francès, per iniciativa pròpia o a petició de departaments i altres institucions de la Generalitat.

Pàgina 1 de 1

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció