Aquest òrgan encara no s'ha constituït.

Grups de treball

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència