Diari de Sessions - Sessions educatives

Diari de Sessions - Sessions educatives
NúmeroContingut Data

Pàgina 1 - 3

Següent

003/13 - 14 Sessió plenària «Fem una llei», secundària.
Projecte de llei de mesures per a posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible
27/05/2022
002/13 - 14 Sessió plenària «Fem una llei», primària.
Projecte de llei per a garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats
27/05/2022
001/13 - 14 Ple universitari.
Projecte del llei simulat d'igualtat de tracte i no-discriminació.
16/07/2021
004/12 Sessió plenària «Fem una llei», primària
Projecte de llei de protecció dels animals
24/05/2019
003/12 Sessió plenària «Fem una llei», secundària
Projecte de llei sobre reciclatge
24/05/2019
002/12 Sessió plenària «Fem una llei», batxillerat i formació professional
Projecte de llei sobre la intel·ligència artificial i la robòtica
24/05/2019
001/12 Ple universitari. Sessió sobre el Projecte de llei catalana de cooperació al desenvolupament i promoció econòmica exterior 20/07/2018
005/11 Ple universitari. Sessió sobre la llei d'ordenació de les aplicacions socials en la intel·ligència artificial i robòtica; lectura de la declaració del Parlament sobre el foment de la recerca i la innovació científica i les mocions subsegüents a la interpel·lació sobre universitats i sobre treball 21/07/2017
004/11 Ple escolar. Sessió sobre el Projecte de llei per a regular les actuacions per a fer una escola més sostenible i respectuosa amb el medi ambient 16/06/2017
003/11 Ple estudiantil. Sessió contra l'assetjament escolar 16/06/2017
002/11 Ple estudiantil. Sessió sobre el Projecte de llei de pràctiques remunerades 16/06/2017
001/11 Ple Universitari. Sobre la llei sobre l'acollida als refugiats, la lectura de la declaració del Parlament sobre la igualtat de gènere i les mocions subsegüents a la interpel·lació sobre el sistema universitari i sobre l'atur juvenil 22/07/2016
008/10 Ple universitari. Sessió sobre la llei sobre qualitat i seguretat a Internet, la lectura de la declaració de la Junta de Portaveus de l'Spuni sobre la lliure determinació del poble de Catalunya i la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les oportunitats futures de la infància 17/07/2015
007/10 Ple universitari. Sobre la llei de mediació ambiental, la llei reguladora de la cultura popular i tradicional i sobre la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús del català a l'administració de justícia 25/07/2014
006/10 Ple estudiantil. Sessió sobre la neutralitat de creences en l'àmbit educatiu no universitari 02/06/2014
005/10 Ple escolar. Sessió sobre la protecció de les persones grans; sobre la implantació del carril bici a Catalunya; sobre Fem xarxa: banc de temps; sobre la protecció de les famílies desnonades o desallotjades, i sobre l'impuls del comerç de proximitat 28/04/2014
004/10 Ple de l'experiència. Sessió amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran 30/09/2013
003/10 Ple universitari. Sessió sobre la llei d'ocupació d'espais públics 19/07/2013
002/10 Ple estudiantil. Sessió sobre protecció dels drets d'autor amb relació a les activitats dels menors d'edat en usos públics i privats i en entorns educatius 13/05/2013
001/10 Ple escolar. Sessió sobre recuperació i continuïtat dels oficis artesanals; sobre la col·laboració i la participació entre els avis i les escoles; per a fer possible unes ciutats i un oci adequats als adolescents, i per a regular l'ús de l'aigua a l'escola 19/04/2013

Cerca bàsica dins d'aquesta secció