Direcció d'Estudis Parlamentaris

Horari general d'atenció de consultes:

De dilluns a dijous, de 09.00 a 18.00 hores.

Els divendres i els dies fora dels períodes ordinaris de sessions, de 09.00 a 15.00 hores

El mes d'agost no s'atenen consultes externes.

Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Diari de Sessions - Sessions educatives

Diari de Sessions - Sessions educatives
NúmeroContingut Data

Pàgina 1 - 3

Següent

001/11 Ple Universitari. Sobre la llei sobre l'acollida als refugiats, la lectura de la declaració del Parlament sobre la igualtat de gènere i les mocions subsegüents a la interpel·lació sobre el sistema universitari i sobre l'atur juvenil 22/07/2016
008/10 Ple universitari. Sessió sobre la llei sobre qualitat i seguretat a Internet, la lectura de la declaració de la Junta de Portaveus de l?Spuni sobre la lliure determinació del poble de Catalunya i la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les oportunitats futures de la infància 17/07/2015
007/10 Ple universitari. Sobre la llei de mediació ambiental, la llei reguladora de la cultura popular i tradicional i sobre la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús del català a l'administració de justícia 25/07/2014
006/10 Ple estudiantil. Sessió sobre la neutralitat de creences en l'àmbit educatiu no universitari 02/06/2014
005/10 Ple escolar. Sessió sobre la protecció de les persones grans; sobre la implantació del carril bici a Catalunya; sobre Fem xarxa: banc de temps; sobre la protecció de les famílies desnonades o desallotjades, i sobre l'impuls del comerç de proximitat 28/04/2014
004/10 Ple de l'experiència. Sessió amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran 30/09/2013
003/10 Ple universitari. Sessió sobre la llei d'ocupació d'espais públics 19/07/2013
002/10 Ple estudiantil. Sessió sobre protecció dels drets d'autor amb relació a les activitats dels menors d'edat en usos públics i privats i en entorns educatius 13/05/2013
001/10 Ple escolar. Sessió sobre recuperació i continuïtat dels oficis artesanals; sobre la col·laboració i la participació entre els avis i les escoles; per a fer possible unes ciutats i un oci adequats als adolescents, i per a regular l'ús de l'aigua a l'escola 19/04/2013
007/09 Ple de l'experiència. Sessió amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran 01/10/2012
006/09 Ple universitari. Sessió sobre la llei de condicions d'ús de les xarxes socials 20/07/2012
005/09 Ple estudiantil. Sessió sobre la regulació dels usos d'Internet i altres tecnologies de la comunicació per a la protecció i defensa dels menors d'edat 18/05/2012
004/09 Ple escolar. Sessió per a trencar els estereotips sexistes i afavorir l'èxit escolar en la igualtat de gènere, sobre la promoció d'escoles respectuoses i sensibles amb el medi ambient i l'entorn natural, per afavorir la mobilitat amb bicicleta, l'estalvi energètic i de modificació salarial 20/04/2012
003/09 Ple de l'experiència. Sessió sobre la participació de la gent gran, la pobresa i l'exclusió social i les polítiques d'envelliment actiu 03/10/2011
002/09 Ple estudiantil. Sessió sobre els deures i drets de l'alumnat en l'ensenyament no universitari 13/05/2011
001/09 Ple escolar. Sessió sobre les actuacions destinades a educar per a aprendre a ser i a viure junts en un entorn solidari, per al canvi de l'horari escolar, per a fer més fàcil la vida a les persones amb limitacions de mobilitat, sobre el benestar de les persones i l'ajuda als altres i per a fomentar els jocs i la publicitat coeducativa 08/04/2011
014/08 Ple estudiantil. Sessió sobre el canvi climàtic 14/05/2010
013/08 Ple escolar. Sessió sobre l'abaratiment i les subvencions de les ulleres, les plantilles, els aparells per a les dents i el material per a infants amb discapacitats, l'afavoriment d'una vida més equilibrada dels infants, l'afavorimentde la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus i l'accésdels infants a l'esbarjo, al joc i a les activitats culturals i de diversió 16/04/2010
012/08 Ple de l'experiència. Sessió sobre un futur millor, la pobresa en el context econòmic actual i la defensa de la qualitat de vida 05/10/2009
011/08 Ple universitari. Sessió sobre el projecte de llei de federacions i seleccions esportives catalanes 17/07/2009

Cerca bàsica dins d'aquesta secció

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Versions en llengües no oficials de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Visita per diferents estances del Palau (Google Street View).
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.