Diari de Sessions - Sessions educatives

Diari de Sessions - Sessions educatives
NúmeroContingut Data

Anterior

Pàgina 2 - 3

Següent

004/09 Ple escolar. Sessió per a trencar els estereotips sexistes i afavorir l'èxit escolar en la igualtat de gènere, sobre la promoció d'escoles respectuoses i sensibles amb el medi ambient i l'entorn natural, per afavorir la mobilitat amb bicicleta, l'estalvi energètic i de modificació salarial 20/04/2012
003/09 Ple de l'experiència. Sessió sobre la participació de la gent gran, la pobresa i l'exclusió social i les polítiques d'envelliment actiu 03/10/2011
002/09 Ple estudiantil. Sessió sobre els deures i drets de l'alumnat en l'ensenyament no universitari 13/05/2011
001/09 Ple escolar. Sessió sobre les actuacions destinades a educar per a aprendre a ser i a viure junts en un entorn solidari, per al canvi de l'horari escolar, per a fer més fàcil la vida a les persones amb limitacions de mobilitat, sobre el benestar de les persones i l'ajuda als altres i per a fomentar els jocs i la publicitat coeducativa 08/04/2011
014/08 Ple estudiantil. Sessió sobre el canvi climàtic 14/05/2010
013/08 Ple escolar. Sessió sobre l'abaratiment i les subvencions de les ulleres, les plantilles, els aparells per a les dents i el material per a infants amb discapacitats, l'afavoriment d'una vida més equilibrada dels infants, l'afavorimentde la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus i l'accésdels infants a l'esbarjo, al joc i a les activitats culturals i de diversió 16/04/2010
012/08 Ple de l'experiència. Sessió sobre un futur millor, la pobresa en el context econòmic actual i la defensa de la qualitat de vida 05/10/2009
011/08 Ple universitari. Sessió sobre el projecte de llei de federacions i seleccions esportives catalanes 17/07/2009
010/08 Ple estudiantil. Sessió sobre l'aigua 22/05/2009
009/08 Ple escolar. Sessió sobre el foment del consum i la publicitat responsables, la promoció de l'esport escolar en horari lectiu i extraescolar, la substitució dels llibres de text per material informàtic, el foment de les zones verdes i els equipaments esportius a les ciutats, l'enriquiment dels aprenentatges dels alumnes de les escoles públiques i l'afavoriment de la formació integral màxima d'infants i joves 17/04/2009
008/08 Ple de l'experiència. Sessió sobre atendre la dependència, la pobresa avui, i dones i homes, un envelliment diferent 07/10/2008
007/08 Ple Universitari. Sessió sobre la proposició de llei de l'estatut dels periodistes 11/07/2008
006/08 Ple estudiantil. Sessió sobre el lleure de la joventut 05/05/2008
005/08 Ple escolar. Sessió sobre la regulació de les inversions en les infraestructures i els recursos tecnològics, la millora de la cohesió social escolar, la incorporació de les noves tecnologies a l'educació, la creació de concursos per a motivar els nens i les nenes en l'esforç i la superació, i per a un país sostenible 14/04/2008
004/08 Ple de l'experiència. Sessió sobre un compromís de futur, els drets i deures de les persones grans i un envelliment digne i responsable 01/10/2007
003/08 Ple universitari. Sessió sobre el Projecte de llei electoral de Catalunya 13/07/2007
002/08 Ple estudiantil. Sessió sobre la potenciació i la creació de mecanismes de prevenció i tractament de trastorns de la conducta alimentària 21/05/2007
001/08 Ple escolar. Sessió sobre l'atenció i la cura dels animals domèstics, l'intercanvi intergeneracional, l'edició dels llibres de text, els centres escolars públics i la informació que arriba a la infància i la joventut 16/04/2007
009/07 Ple estudiantil. Sessió sobre la mediació i l'acolliment en els centres educatius 08/05/2006
008/07 Ple escolar. Sessió sobre la millora de l'ús de l'aigua, el foment del civisme arreu del país, la millora de la salut bucodental dels escolars de Catalunya, la violència als centres educatius i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya i la prevenció de les conductes incíviques 03/04/2006

Cerca bàsica dins d'aquesta secció