Catàleg de publicacions

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Pàgina 1 de 1

Publicacions oficials

Publicacions parlamentàries

 • Col·lecció Testimonis Parlamentaris

  Aquesta col·lecció dona sortida en format llibre a títols ben diversos com els discursos dels presidents o les jornades de treball que se celebren al Palau del Parlament.

 • Legislació institucional

  Obres fonamentals de la legislació a Catalunya i a l'Estat espanyol.

 • Obra legislativa

  Amb l'acabament d'una legislatura s'inicia el procés de compilació de l'obra feta: l'obra legislativa. En aquesta publicació periòdica, s'hi troben els textos aprovats, les tramitacions i les incidències que es produeixen en el transcurs de una legislatura finida.

 • Col·lecció Activitat Parlamentària

  Aquesta col·lecció de la Direcció d'Estudis Parlamentaris té per finalitat donar a conèixer l'activitat duta a terme pel Parlament en els diversos àmbits materials sobre els quals actua. Se'n poden obtenir exemplars de manera gratuïta sol·licitant-los a la Direcció d'Estudis Parlamentaris.

 • Quaderns de l'Estatut

  Aquesta col·lecció recull el debat i la tramitació de la Proposta de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya al Parlament de Catalunya (28, 29 i 30 de setembre de 2005) i al Congrés dels Diputats (2 de novembre del 2005).

Altres publicacions

Pàgina 1 de 1