Galeries d'imatges

El Ple farà la setmana vinent els debats de totalitat del Projecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i de la Proposició de llei de creació del Fons Agrari

Últimes galeries publicades