Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web és el web oficial del Parlament de Catalunya, el qual és el titular del domini www.parlament.cat. El Parlament de Catalunya pot ésser titular d’altres noms de domini vinculats o no a aquest lloc web.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat del Parlament de Catalunya, amb el NIF S0833001A, i amb seu al parc de la Ciutadella, s/n, de Barcelona, CP 08003, o de terceres persones que han autoritzat el Parlament per a usar aquests continguts.

No és permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació que conté aquest lloc web hi ha estat inclosa amb la finalitat que sigui fàcilment disponible per a un ús personal o públic i pot ser reutilitzada sense necessitat d’obtenir una autorització expressa del Parlament de Catalunya ni de pagar cap preu. Això no obstant, la reutilització de la informació resta limitada a les condicions següents:

  1. que no se n’alteri ni se’n desnaturalitzi el sentit.
  2. que no es presenti com una versió oficial dels documents ni tampoc com una versió feta amb la col·laboració o amb l’aval del Parlament de Catalunya.
  3. que s’identifiqui el Parlament de Catalunya com a font de la informació.
  4. que s’especifiqui la data de l’actualització de les dades o, si es desconeix, la data en què les dades foren obtingudes.

La reutilització d’alguns documents i elements gràfics que conté aquest lloc web pot estar limitada per raons de protecció de drets de propietat intel·lectuals. En aquests casos pot ser que s’indiquin limitacions a la còpia, la difusió o la reutilització. Aquestes limitacions es poden establir mitjançant l’ús de llicències Creative Commons. Els continguts on s’apliquen aquestes llicències estan identificats amb el logo corresponent i es poden reutilitzar en les condicions que s’estableixen en la llicència.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius del Parlament de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del Parlament de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

La informació facilitada per mitjà d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis i els altres textos que hagin d’ésser publicats formalment en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en altres diaris oficials, que són l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i del contingut.

El Parlament de Catalunya, en el moment d’establir enllaços amb sistemes externs, els ha comprovat i no té coneixement que l’activitat o que la informació a què es remet puguin ésser il·lícites o que lesionin béns o drets de terceres persones susceptibles d’indemnització. Això no obstant, el Parlament de Catalunya no és responsable de la informació que es pot obtenir per mitjà dels dits enllaços.

El Parlament de Catalunya manté polítiques de seguretat per a assegurar el bon funcionament del web. Això no obstant, no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

El Parlament de Catalunya declara que l’ús de galetes (cookies o fitxers amb informació sobre els hàbits, les preferències i el comportament dels internautes que visiten una pàgina web, que el servidor li envia al disc dur del seu ordinador mitjançant el navegador) o d’altres mitjans de naturalesa anàloga, té com a objectiu exclusivament l’adaptació del servei ofert pel web a la demanda dels usuaris i que no s’utilitza per a determinar com els visitants del lloc l’utilitzen ni quins llocs han visitat anteriorment. L’usuari o usuària sempre pot, si ho té per convenient, activar les opcions del seu navegador per a refusar la instal·lació de galetes.

Aquest lloc web no obté automàticament dades personals dels usuaris com el nom, el número de telèfon o l’adreça electrònica. Aquests tipus de dades només s’obtenen si els usuaris les envien voluntàriament mitjançant un correu electrònic o utilitzant algun dels formularis que incorpora el web. El Parlament de Catalunya es compromet a tractar aquestes dades d’acord amb la legislació sobre protecció de dades personals i sobre els serveis de la societat de la informació, i no els pot utilitzar per a emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web, ni tampoc per a oferir serveis no demanats.

Sobre els correus electrònics tramesos des del domini parlament.cat

Errors de destinatari

El correu electrònic que heu rebut i, si s’escau, tot fitxer que porti annex van destinats a la persona o persones a qui s’adrecen. En el cas que hàgiu rebut aquest correu per error us preguem que, abans d’eliminar-lo, ho notifiqueu immediatament reenviant-lo a l’adreça electrònica de la persona remitent.

En qualsevol cas, si heu rebut aquest correu per error, no teniu autorització per a fer cap altre ús de la informació continguda en el cos del correu electrònic o en els fitxers que porti annexos.

Subscriptors del servei d’enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts o del butlletí informatiu sobre l’actualitat parlamentària

Si heu rebut el correu electrònic perquè us heu subscrit al servei d’enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts d’actualització freqüent del web del Parlament de Catalunya o del butlletí informatiu sobre l’actualitat parlamentària, podeu fer un ús personal o públic no comercial de la informació que rebeu en les mateixes condicions que són establertes en l’avís legal per a la informació publicada al web del Parlament, la qual cosa significa que, amb caràcter general, la dita informació pot ésser divulgada, copiada o tramesa, totalment o en part, sense necessitat d’obtenir un permís especial del Parlament de Catalunya ni de pagar-ne cap preu.

Missatges de resposta a una consulta

Si el correu electrònic que heu rebut és una resposta a una consulta feta en el marc del servei d’atenció de consultes dels ciutadans, heu de tenir present que, en principi, la resposta ha estat preparada perquè en feu exclusivament un ús personal i que només se’n pot fer divulgació pública si es reprodueixen literalment i de manera conjunta tant la consulta plantejada com la resposta rebuda. En la resposta que se us envia poden expressar-s’hi condicions més restrictives pel que fa a l’ús de la informació que se us tramet, les quals condicions prevalen en tots els casos.

Condicions generals de confidencialitat

Llevat de les excepcions indicades, i amb caràcter general, els correus electrònics emesos des del domini parlament.cat, inclosos els fitxers que puguin portar annexos, són confidencials i la informació que contenen és propietat del Parlament de Catalunya. Se’n prohibeix la divulgació, la còpia o la distribució a terceres persones sense l’autorització prèvia per escrit del Parlament. Això no obstant, no és confidencial cap informació que reprodueixi un acte públic del Parlament o documentació publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya o en el web oficial del Parlament de Catalunya, i pel que fa a aquest, en les condicions d’ús establertes en l’avís legal. Els directoris d’adreces de correu electrònic que conté el web del Parlament no són cap de les fonts d’accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i, en conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni en part, sense el consentiment de les persones interessades.

En el correu electrònic que rebeu poden expressar-s’hi altres condicions pel que fa a l’ús de la informació que se us tramet, les quals condicions prevalen en tots els casos.

Per a qualsevol dubte o suggeriment amb relació a aquest lloc web us podeu adreçar a:

Parlament de Catalunya Departament d’Informàtica i Telecomunicacions. Àrea d’Administració i Gestió de Portals d’Informació Parc de la Ciutadella, s.n. 08003 Barcelona Telèfon +34 933 046 656 webmaster@parlament.cat