Galeries d'imatges

El Parlament crea dues comissions, sobre la prevenció d'incendis forestals i l'aplicació del principi de subsidiarietat, i aprova el Compte general de la Generalitat del 2018

Últimes galeries publicades