DT núm. 18 - Transparència i dret d'accés a la informació en l'àmbit parlamentari

Actualització: 6 de febrer de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Marc constitucional i estatutari

Transparència i dret d'accés als parlaments

Organismes especialitzats en transparència

Altres