DT núm. 16 - Regulació i foment de l'economia col·laborativa. Defensa de la competència