DT núm. 16 - Regulació i foment de l'economia col·laborativa

Actualització: 4 de febrer de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Parlament de Catalunya

Què en diu la Unió Europea?

Àmbit judicial

Regulació específica i Posicionament oficials

Espanya

Catalunya

Informes de l'Autoritat Catalana de la Competència

França

Normativa sectorial afectada

Informes i Estadístiques