I. Sra. Marisa Xandri Pujol

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Filiació

Fotografia de Marisa Xandri Pujol

Dades electorals

Circumscripció:
Circumscripció electoral de Lleida 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Membre. Alta: 05.11.2015, BOPC, 6. Baixa: 28.10.2017.

Càrrecs parlamentaris

Més informació