I. Sra. Laura Massana Mas

Filiació

Fotografia de Laura Massana Mas
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 02.10.2012.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010),

Càrrecs parlamentaris

Més informació