Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Novembre de 2018

Dimarts, 20

17:00h

Inauguració del Congrés del Tercer Sector Social

Barcelona

(Aparició al web: 09/01/2019)

Dimecres, 21

15:30h

Reunió amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

(Aparició al web: 20/11/2018)

Dijous, 22

10:00h

11:00h

Aportació de documentació

Recepció documentació: Sí

(Aparició al web: 26/11/2018)