Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, sessió núm. Sessió núm. 5

Dimecres, 24 d'abril de 2019