Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió núm. Sessió núm. 7

Dimarts, 30 d'abril de 2019