Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Estudi del Treball Autònom, sessió núm. Sessió núm. 6

Divendres, 12 d'abril de 2019