Transcripcions de sessions de comissió

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Per consultar les transcripcions que ja han estat editades, cal anar a cercar-les a Diari de Sessions - Comissions

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor, sessió núm. 9

Dilluns, 8 d'abril de 2019