Núm. 5 - Parlaments

Actualització: 10 de juny de 2022

Nota a l'edició

La col·lecció "Guia de recursos" ofereix una selecció de fonts d'informació complementàries al fons de la Biblioteca del Parlament, sobre un àmbit temàtic, organisme o institució. A la guia de recursos sobre Parlaments us facilitem els enllaços als portals parlamentaris, agrupats per àmbit geogràfic, així com a les principals associacions i organismes parlamentaris, d'àmbit estatal i autonòmic, europeu i internacional.

Portals parlamentaris

Reglaments parlamentaris i resolucions interpretatives

Estatuts del Personal i Normes de Règim Interior

Igualtat de gènere als parlaments

Consells assessors en ciència i tecnologia

Organitzacions i plataformes d'àmbit parlamentari

Productes elaborats per la Direcció d'Estudis Parlamentaris relacionats amb el tema