Número 1 - Composició de la cambra (I - XII Legislatures)

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Composició de la cambra