DL núm. 9 - Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum

Actualització: 21 de juliol de 2014

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.

Text del projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Documentació d'especial interès

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia