DL núm. 21 - Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera. Comunitats autònomes

Andalusia

Aragó

Astúries

Canàries

Cantàbria

Castella-La Manxa

Extremadura

Galícia

Múrcia

València