I. Sr. Manuel Royes i Vila

Filiació

Fotografia de Manuel Royes i Vila
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 22.01.2004, BOPC, 9.

Càrrecs parlamentaris

Més informació