I. Sr. Albert Riera i Pairó

Filiació

Fotografia de Albert Riera i Pairó
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació