I. Sr. Francesc Xavier Ballabriga i Cases

Filiació

Fotografia de Francesc Xavier Ballabriga i Cases
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació