H. Sr. Francesc Homs i Ferret

Filiació

Fotografia de Francesc Homs i Ferret
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 25.01.2005, BOPC, 141.

Càrrecs parlamentaris

Més informació