I. Sr. Antoni Aige i Sánchez

Filiació

Fotografia de Antoni Aige i Sánchez
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. Membre. Alta: 11.06.1996, BOPC, 64. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació