I. Sr. Eduard Escartín i Sánchez

Filiació

Fotografia de Eduard Escartín i Sánchez
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. Membre. Alta: 31.05.1996, BOPC, 60. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació