I. Sr. Ignasi Oleart i Comellas

Filiació

Fotografia de Ignasi Oleart i Comellas
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació